OGŁOSZENIE

Środa 2 października 2019
 

Żłobek Maluszkowo w Krakowie powstał w ramach projektu pn."Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.5 RPO WP 2010-2020.  Obecnie placówka prowadzi działalność komercyjną dla wszystkich chętnych osób. Zapewniamy miejsce dla 41 podopiecznych podzielonych wiekowo na dwie grupy. Rekrutacja obywa się w sposób ciągły przez cały rok w miarę posiadania wolnych miejsc. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą placówki.

 
 Powrót do poprzedniej strony