NABÓR DO ŻŁOBKA

Czwartek 12 grudnia 2019
 

Nabór do naszych placówek odbywa się w sposób ciągły przez cały rok. W przypadku braku wolnych miejsc tworzona jest lista rezerwowa. 

Osoby, które są zainteresowane zapisem dziecka do naszych placówek proszone są o pobranie karty zgłoszenia dziecka do żłobka  i przesłanie elektronicznie, bądź dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do interesujęcej Państwa placówki.  

Przesłanie karty zgłoszeniowej ma jedynie charakter informacyjny i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.

Ostatecznym warunkiem umieszczenia dziecka na liście danej placówki jest podpisanie umowy i dokonanie opłaty wpisowej.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
KARTA INFORMACYJNA
 Pobierz
KARTA ZGŁOSZENIOWA
 
 Powrót do poprzedniej strony