MALUCH+ 2021 - Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Środa 2 czerwca 2021
 

 

W placówce realizowane jest zadanie publiczne: Zapewnienie funkcjonowania 41 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Maluszkowo, ul.Górników 68 w Krakowie.
Beneficjent dotacji: A2 Anna Lubaś 
Okres realizacji:  01.01.2021 - 31.12.2021

Cel główny zadania publicznego finansowanego z budżetu państwa jest: zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w Żłobku Maluszkowo w Krakowie dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki w placówce.

Zrealizowane zadanie publiczne na podstawie umowy nr 208/M4/2021

Kwota dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021 roku wynosi 80,00 zł/mc, tj. łącznie 39 360,00 zł

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2024

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Plakat Maluch Kraków
 
 Powrót do poprzedniej strony