DOKUMENTY PLACÓWKI

Piątek 2 listopada 2018
 

Żłobek "Maluszkowo" 10.10.2018 roku otrzymał oficjalny wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa. Utworzony został w ramach projektu pn. "Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.5 RPO WM 2014-2020.

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Maista Krakowa.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 Pobierz
REGULAMIN ŻŁOBKA MALUSZKOWO
 Pobierz
REGULAMIN ŻŁOBKA MALUSZKOWO AKTUALIZACJA 03.06.2019
 Pobierz
RODO
 Pobierz
STATUT ŻŁOBKA MALUSZKOWO
 Pobierz
STATUT ŻŁOBKA MALUSZKOWO AKTUALIZACJA 03.06.2019
 Pobierz
STATUT ŻŁOBKA MALUSZKOWO ATUALIZACJA 12.12.2019
 
 Powrót do poprzedniej strony