DOKUMENTY PLACÓWKI

Piątek 2 listopada 2018
 

Żłobek "Maluszkowo" 10.10.2018 roku otrzymał oficjalny wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa. Utworzony został w ramach projektu pn. "Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.4 RPO WM 2014-2020.

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Maista Krakowa.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
REGULAMIN ŻŁOBKA MALUSZKOWO
 Pobierz
REGULAMIN ŻŁOBKA MALUSZKOWO AKTUALIZACJA 03.06.2019
 Pobierz
STATUT ŻŁOBKA MALUSZKOWO
 Pobierz
STATUT ŻŁOBKA MALUSZKOWO AKTUALIZACJA 03.06.2019
 
 Powrót do poprzedniej strony