CENNIK

Piątek 2 listopada 2018
 
 Wpisowe
200 PLN – jednorazowa, bezzwrotna opłata za wpis dziecka na pobyt stały lub czasowy. Zawiera m.in. ubezpieczenie NNW, wyprawkę plastyczną.
 
Żłobek - czesne
- od 01.06.2019 r.  - 600,00 zł tytułem opłaty stałej uwzględniająca następującą kalkulację: czesne w wysokości 1100,00 zł pomniejszone o dotacji z Urzędu Miasta Kraków oraz 100,00 zł dopłaty z Programu Rządowego Maluch + 2019
- od 2020 r. - 700,00 zł tytułem opłaty stałej uwzględniająca następującą kalkulację: czesne w wysokości 1100,00 zł pomniejszone o dotację z Urzędu Miasta Kraków
 
Opłata uwzględnia maksymalnie 10 godzin pobytu dziennie dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30.
 
Opłata za wyżywienie
 
od 01.06.2019 r.  -13,00 zł/ dzień* – opłata obejmuje śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek oraz napoje na cały dzień. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową specjalizującą się w żywieniu małych dzieci.
od 2020 r - 14,00 zł/ dzień* - opłata obejmuje śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek oraz napoje na cały dzień. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową specjalizującą się w żywieniu małych dzieci.
W przypadku diety dla dziecka stawka za wyżywienie wynosi 15,00 zł /dzień w 2019 r i 16,00 zł /dzień w 2020 r.

 
 Powrót do poprzedniej strony