CENNIK

Piątek 2 listopada 2018
 
 Wpisowe
200 PLN – jednorazowa, bezzwrotna opłata za wpis dziecka na pobyt stały lub czasowy. Zawiera m.in. ubezpieczenie NNW, wyprawkę plastyczną.
 
Żłobek - czesne
600,00 zł tytułem opłaty stałej uwzględniająca następującą kalkulację: czesne w wysokości 1100 zł pomniejszone o dotacji z Urzędu Miasta Kraków oraz 100,00 zł dopłaty z Programu Rządowego Maluch + 2019
 
Opłata uwzględnia maksymalnie 10 godzin pobytu dziennie dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30.
 
Opłata za wyżywienie
 
13,00 zł/ dzień* – opłata obejmuje śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek oraz napoje na cały dzień. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową specjalizującą się w żywieniu małych dzieci.
W przypadku diety dla dziecka stawka za wyżywienie wynosi 15,00 zł /dzień

 
 Powrót do poprzedniej strony