Informacja o obowiązku podania/aktualizacji danych niezbędnych w związku z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Piątek 31 grudnia 2021
 

Informacja o obowiązku podania/aktualizacji danych niezbędnych
w związku z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym oraz wprowadzoną ta ustawą zmian w ustawie o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3

 

Szanowni Rodzice,

na podstawie art. 53 ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym informuję, że są Państwo zobowiązani do 14 stycznia 2022r. do przekazania lub aktualizacji podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek następujących danych:

1)     numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)     daty urodzenia rodziców;

3)     numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4)     adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wypełnienie oświadczenia aktualizacyjnego udostępnionego w placówce (do pobrania z dołączonego pliku) i przekazanie do 14.01.2022r.

 

Dziękujemy za współpracę,

Zespół Maluszkowo

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Oświadczenie o danych - aktualizacja
 
 Powrót do poprzedniej strony